inga

Katelde puhastamine

  • by

Perioodiliselt on vaja teostada katelde sisepindade puhastust, kuna korrosiooni, tagi ja sette vältimatu kogunemine veesoojenduskatla veetrassi sisepinnale selle ekspluatatsiooni protsessis viib katla ja kogu süsteemi, mis… Read More »Katelde puhastamine

Torude puhastamine

  • by

Torujuhtmete puhastamise meetodid — küttesüsteemide torude ja torujuhtmete läbipesemisprotsess erinevate meetodite abil, teostatakse eesmärgiga puhastada küttesüsteemide siseseinu ekspluatatsiooni käigus sinna kogunenud, kaltsiumisooladest, roostest, magneesiumist, naatriumist ja… Read More »Torude puhastamine

Suitsulõõr

  • by

Esimene soovitus on arvestada, et tänapäevaste küttekatelde puhul kasutatavate suitsulõõride nõudmised erinevad tunduvalt varasematest. Nii imelik kui see ka pole, on tänapäevased seadmed hakanud esitama… Read More »Suitsulõõr

Soojuspump

  • by

Soojuspump on seade, mis annab võimaluse ammutada tasuta energiat maapinnast, välisõhust või veekogust, kasutades seda soojusenergia tootmiseks. Soojuspumbad võib jagada soojuse hankimise ja soojuse jaotamise järgi … Read More »Soojuspump

Ioonküttekatel

  • by

Ioonküttekatel – vesikeskküttekatel sobib kõikidesse elamutesse, kontoritesse, tootmishoonetesse, kus on välja ehitatud vesikeskkütte torustik. Soojuskandja soojendus ioonkatlas toimub selle ioniseerimisega. Soojuskandja molekulid lagunevad positiivselt ja negatiivselt… Read More »Ioonküttekatel

Gaasiseadmete ruum

  • by

Gaasiseadmete hoonesse projekteerimisel tuleb lähtuda:• määrusest „Nõuded gaasipaigaldisele ja gaasipaigaldise ehitamisele”,• „Üldistest tuleohutuseeskirjadest”,• ehitise ja selle osade tuleohutusnõuetest,• standarditest EVS 844, EVS 839, EVS 812… Read More »Gaasiseadmete ruum

Gaasiseadmed

  • by

Turg pakub tänapäeval hulgaliselt kütteseadmeid: teras- ja malmkatlad, sisseehitatud põletitega ja eraldi põletikomplektiga, diiselküttekatlad, gaasikatlad, puu- ja kivisöekatlad, elektrikatlad ja õhksoojendid. Pakutavas tootevalikus orienteerumine pole… Read More »Gaasiseadmed