Ioonküttekatel

  • by

Ioonküttekatel – vesikeskküttekatel sobib kõikidesse elamutesse, kontoritesse, tootmishoonetesse, kus on välja ehitatud vesikeskkütte torustik.

Soojuskandja soojendus ioonkatlas toimub selle ioniseerimisega. Soojuskandja molekulid lagunevad positiivselt ja negatiivselt laetud ioonideks. Laetud ioonid siirduvad vastavalt negatiivsele ja positiivsele elektroodile ja seejuures eraldub energia. Soojuskandja soojendus ioonkatlas toimub nö. ilma  “vahendajata” – puudub vajadus soojendada eraldi kütteelemente, vaid köetakse otse soojuskandjat ehk vett. Soojuskandja soojendus toimub ionisatsioonikambris. Soojuskandja temperatuuri tõus väikesemõõdulises ionisatsioonikambris on järsk ja sellega kaasneb rõhu tõus  (kuni 2 at maksimaalvõimsusel). Soojuskandja temperatuuri tõusul väheneb selle elektritakistus. Sellest tulenevalt elektroodidevaheline koormusvool suureneb, vastavalt suureneb ka võimsust. katel suurendab võimsust järk-järgult vastavalt soojuskandja temperatuurile.
Ioonkatel ühendatakse juhtblokiga, mis reguleerib katla tööd. See juhtblokk võimaldab tarbijal ette määrata vajalik ööpäevaringne radiaatorite või ruumi temperatuur.