Teenused

 • Konsultatsioon aitab teil mõista, kuidas sulandub planeeritav töö olemasolevasse või tulevasse ehitisse.
 • Tehniliste tingimuste kogumine projekteeritavasse gaasiseadme jaoks.
 • Variantide eelnev läbitöötamine gaasi kütteseadmete paigaldamiseks koos tehniliste ja majanduslike põhjendustega, et valida optimaalseim variant.
 • Gaasi projekteerimine edasiseks kooskõlastamiseks inspekteerivates organitega ja ehitusloa taotlemiseks.
 • Kütte ja ventilatsiooni projekteerimine
 • Vee ja kanalisatsiooni süsteemide projekteerimine.
 • Seadmete ja materjalide tarnimine gaasiseadmete ja küttesüsteemi ehitamiseks.
 • Väliste gaasitorustike ehitus, sealhulgas talvisel ajal, kui on lisaressursse, mida teised töövõtjad kasutavad harva.
 • Sisemiste gaasitorustike ehitus, arvestades hoone sisekujundust ja tehnilisi normatiive.
 • Kütte- ja kuumaveeseadmete ehitus, mis on vajalik ruumides mugavuse tagamiseks.
 • Vanade küttesüsteemide renoveerimine renoveerimine tagab meile vajalikul hulgal soojust igal aastaajal, võimaldades kärpida küttele tehtavaid kulutusi kuni 40%.
 • Gaasi- ja kütteseadmete müük, seadmed maailma juhtivatelt tootjatelt.
 • Gaasi- ja kütteseadmete paigaldamine kogenud spetsialistide poolt.
 • Küttesüsteemi automatiseerimine võimaldab kontrollida ja reguleerida kogu kütteprotsessi vastavalt ruumis asuvate inimeste vajadusele.
 • Objekti üleandmine ja gaasiseadmete ekspluatatsiooniloa saamine.
 • Küttesüsteemi töölepanek ja häälestamine vastavalt iga kliendi vajadustele.
 • Küttesüsteemi edasise teenindamise komplekstööd kõige ökonoomsemal moel.
 • Küttesüsteemide pesu
 • Santehnilised tööd alates maa-alustest välistöödest ja lõpetades sisetöödega.
 • Torutööd, töötame tänapäevaste torudega.
 • Veevarustus- ja kanalisatsiooni tööd.
 • Keevitustööd, kõik keevitusliigid, erinevad metallid.
 • Põranadakütte ehitus
 • Õhukütte ehitus
 • Soojusvahetite pesu
 • Radiaatorite pesu
 • Katelde hooldus.

Hinnad