Torude puhastamine

  • by

Torujuhtmete puhastamise meetodid — küttesüsteemide torude ja torujuhtmete läbipesemisprotsess erinevate meetodite abil, teostatakse eesmärgiga puhastada küttesüsteemide siseseinu ekspluatatsiooni käigus sinna kogunenud, kaltsiumisooladest, roostest, magneesiumist, naatriumist ja teistest ainetest, erinevatest orgaanilistest ja mitteorgaanilistest toodetest koosnevast katlakivist.

Praktika näitab, et küttesüsteemi efektiivsus aja möödudes oluliselt väheneb, suurem osa toru läbimõõdust ummistub setetega, mis mitte ainult oluliselt ei suurenda energiakulu, vaid võivad olla küttesüsteemi avarii põhjuseks. Spetsialistide arvestuste kohaselt, 1mm paksune settekiht vähendab soojusläbikannet 10-15%, mis kajastub energiakulus ja süsteemi töö üldefektiivsuses. Küttesüsteemi karetumine lubjasetetega ja katlakiviga viib temperatuuri languseni köetavates ruumides. Üldiselt, küttesüsteemi õigeaegsest läbipesemisest keeldumise tagajärjed võivad olla katastroofilised – soojussõlme kallihinnaliste seadmete purunemine ja lagunemine; torumaterjali kiire lagunemine; väheneb süsteemi kasutusiga; alaneb kuuma vee temperatuur; suureneb plaaniväliste remontide arv.

Küttesüsteemide enamlevinumaks meetodiks on — torujuhtmete keemiline läbipesu, mis võimaldab lahustada suurema osa katlakivist ja setetest ning kõik selle küttesüsteemist välja pesta. Reeglina kasutatakse läbipesemiseks happeliste ja aluseliste lahuste erinevaid reagente. Tehniliselt teostatakse küttesüsteemi keemilist läbipesemist järgmisel viisil: küttesüsteemiga ühendatakse pumbaga mahuti, millest viiakse süsteemi spetsiaalsed reagendid, mis lagundavad lubjasetteid ja ei võimalda neil uuesti moodustuda. Hüdrokeemilise puhastuse tehnoloogia (lahuse koostis ja kontsentratsioon, temperatuurirežiim, läbipesemise aeg) määratakse kindlaks iga konkreetse juhtumi puhul eraldi, lähtudes moodustunud ladestuste kvalitatiivsest ja kvantitatiivsest analüüsist. Pärast happelahuse väljapressimist teostatakse passiveerimine (korrosiooni kaitse).

Küttesüsteemi hüdrodünaamiline läbipesu seisneb katlakivi eemaldamises, puhastades küttesüsteemi peenikeste veejugadega, mis viiakse torudesse spetsiaalsete kõrgrõhudüüside abil. Umbes kahesaja rõhuatmosfääriga hüdrodünaamilise pesemisaparaadi abil hävitatakse peaaegu täielikult igat liiki setted: kaltsiumi-, naatriumi-, magneesiumisoolad, rooste, kemikaalid, tagi, rasvad.

Torujuhtmete hüdropneumaatiline pesemismeetod võimaldab teostada läbipesemist korduvate impulsside abil, mida teostatakse spetsiaalse impulssaparatuuri abil. Impulssrõhku reguleeritakse 0-12 atmosfääri piires, laineenergia levimiskiirusega kuni 1500m/sek. See energia on küllaldane selleks, et purustada tropid, ummistused, jne ning täielikult puhastada torustik. Torujuhtmestiku kõverused ja käänud ei sega hüdraulilise energialöögi levimist. Laine ei kujuta ohtu torudele, kuna rõhk nendes levib sellisel moel, et surve seintele moodustab ainult 2%. Selline meetod sobib eriti hästi vanade malmradiaatorite puhastamiseks, tööde teostamisel jäävad radiaatorid oma kohtadele. Iga seadme külge lülitatakse impulsspuhastusaparaat. Radiaator puhastub korduvate impulsside abil, seejuures kogu väljapestav mustus transporditakse vastassuunas pesemisseadme puhveranumasse (või läbi heitevooliku), mida regulaarselt tühjendatakse kanalisatsiooni.

Firma BALTIMIR GROUP OÜ teostab töid torude sisepindade ja energiaseadmete (soojusvahetid, erinevad katlad, kondensaatorid, jahutid, aurustid, küttekehad, jne) puhastamisel katlakivist.