Soojuspump

  • by

Soojuspump on seade, mis annab võimaluse ammutada tasuta energiat maapinnast, välisõhust või veekogust, kasutades seda soojusenergia tootmiseks.

Soojuspumbad võib jagada soojuse hankimise ja soojuse jaotamise järgi  kolmeks. Kõige levinum ja kõige efektiivsem kasutatavatest lahendustest on pinnasest, veekogust, põhjaveest või sügavatest puurkaevudest võetava soojusega soojuspumbas kütte ja tarbevee soojendamine  –  need on  vesi-vesi soojuspumbad. Vesi -vesi soojuspumbad jagunevad veel soojuse jaotamise järgi akumulatsioonipaagiga lahendusteks ja otseküttelahendusteks. Otseküttelahendused on nii radiaator kui ka põrandaküttes oluliselt efektiivsemad akumulatsioonipaagiga lahendustest. Vesi -vesi seadmed töötavad  aastaringselt olenemata välistemperatuuridest ja nendega on võimalik koostada kõige erinevamaid lahendusi- basseinivee soojendamine , tsentraalne või lokaalne jahutussüsteem, päikesepaneelide lisamine, suured tarbevee kogused ja soojusvõimsused kuni 600kW, mis võimaldavad neid kasutada lisaks elamutele ka koolide , lasteaedade, hotellide, korrusmajade, spaade, kirikute , tööstushoonete , kaupluste  j.n.e varustamiseks soojuse, sooja tarbevee ja vajadusel jahutusega.