Otsuse vastuvõtmise algoritm

  • by

1. Probleemipüstitus:

    – Teil on vaja saada mingit produkti või teenust. Nimetatud vajadus muutub üheks lahendamist vajavaks probleemiks
    – Kõigepealt peate täpselt määratlema, mis teil tuleb lahendada ja kui palju on teie käsutuses aega (on hea, kui te olete sel hetkel vaba, et lahendada probleemi rahulikult ja kiirustamata, aga kui te olete hõivatud, töötate, tegelete igapäevaste kohustustega, tekitab see lisapingeid, millest on tahtmine kiiresti vabaneda. Peamine on sel hetkel mitte kiirustada ja püüda vastu võtta õige otsus, et ei tuleks hiljem kahetseda.

2. Teabe kogumine:

    – Te võtate ühendust sõprade või tuttavatega, kes pakuvad kaupa või teenust, mida vajate
    – Te võtate ühendust sõprade või tuttavatega, kes on kokku puutunud samade probleemidega ja saate teada, kes nende probleemid lahendas
    – reklaami abil otsite ettevõtte, kes aitab teil teie probleemi lahendada (internet, kataloog, ajaleht)

    Millist teed te ka ei valiks, te peate pöörama tähelepanu järgmistele asjaoludele:
    1. Kui tööd või teenused nõuavad litsentsi, kontrollige selle olemasolu
    2. Antud ettevõtte võimalused
    3. Töökogemus ja tööde teostus
    4. Ettevõtte klientide vastukaja (kui on võimalus)
    5. Garantiiaeg
    6. Garantiijärgsed kohustused (kui on vajadus)
    7. Probleemi lahendamise hind
    8. Probleemi lahendamise tähtajad

3. Otsuse langetamine:

Te kaalute kõiki variante vastavalt sellele, kuivõrd nad vastavad teie eesmärkidele ja nõudmistele. Pärast valite parima alternatiivi.
Enamasti pole see sugugi raske. Te lihtsalt vaatate oma eesmärkide ja vajaduste nimekirja, hindate variante ja otsustate, milline neist annab kõige parema üldtulemuse.

4. Otsuse elluviimine:

Kooskõlastage ettevõtte esindajaga tööde teostamise tähtaeg
Sõlmige leping ja edasi!