Andmekaitsetingimused

    Kes me oleme

Meie veebisaidi aadress on http://testpood.

    Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

      Kommentaarid

Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi
andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et
paremini tuvastada rämpsu.

Sinu e-postiaadressi põhjal loodud anonüümne tekstijada (räsi), mida
võidakse edastada Gravatari teenusele, et kontrollida selle kasutamist.
Gravatari andmekaitsetingimused leiad siit:
https://automattic.com/privacy/. Peale kommentaari heakskiitmist on sinu
profiilipilt kommentaari juures avalikult nähtav.

      Meedia

Kui laadid veebilehele üles pilte, väldi asukohainfo (EXIF GPS)
salvestamist piltidesse. Veebilehe külastajad võivad pildid alla laadida
ja saada nii kätte kogu neis sisalduva asukohainfo.

      Kontaktivormid

      Küpsised

Kui lisad saidile kommentaari, võid valida enda nime, e-postiaadressi ja
veebilehe info salvestamise küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna,
kunas pääsed järgmise kommentaari juures selle info uuesti
sisestamisest. Need küpsised säilivad ühe aasta.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine
if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data
and is discarded when you close your browser.

Kui logid sisse, kasutame mitut küpsist sisselogimisinfo ja
ekraanivalikute salvestamiseks. Sisselogimisküpsised säilivad kaks
päeva, ekraanivalikute omad ühe aasta. Kui valid “Mäleta mind”, jäetakse
sisselogimine meelde kaheks nädalaks. Kontolt välja logides
sisselogimisküpsised eemaldatakse.

Artikli muutmisel või avaldamisel salvestatakse sinu veebilehitsejasse
uus küpsis. See ei sisalda isikuandmeid ning näitab vaid muudetud
postituse identifikaatorit. See aegub 1 päeva pärast.

      Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest
(videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse
päritolulehe külastamisel.

See veebileht võib koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada
kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks
kasutada, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

      Analüütika

    Kellega me andmeid jagame

    Kui kaua me andmeid säilitame

Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada
järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid
modereerimisele saatmata.

Veebisaidil registreerunud kasutajate kohta säilitame infot, mida nad
enda kasutajaprofiili sisestavad. Kõik kasutajad saavad enda infot igal
ajal näha, muuta ja kustuda (erandiks on kasutajanimi, mida ei saa
muuta). Seda infot saavad näha ja muuta ka veebisaidi haldurid.

    Millised on õigused enda andmetele

Kui sul on sellel veebisaidil kasutajakonto või oled kirjutanud
kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate
isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi
enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida
oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest
lähtuvalt.

    Kuhu me andmeid saadame

Külastajate kommentaare saab kontrollida automaatse rämpsufiltri abil.

    Kontaktandmed

    Täiendav info

      Kuidas me kaitseme teie andmeid

      Milliseid protseduure kasutame andmelekete korral

      Millistelt kolmandatelt osapooltelt me andmeid kogume

      Milliseid automaatotsustusi ja/või profileerimist me kasutajate
      andmetega teeme

      Tegevusvaldkonna regulatsioonide avaldamise nõuded